kpars.ir

2020 February 17 Monday| دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
شرکت پیشگامان

شرکت پیشگامان

این شرکت در سال 2012 تأسیس و تحت شماره 433545 در تهران به ثبت رسیده است. فعالیت‌های اصلی: •واردات مواد خام •صادرات محصول •سرمایه‌گذاری و خدمات مالی